Drukarnia LIPKA

SZYBKI DRUK W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Personalizacja, projekty, druk, introligatornia. Ponad 20 lat tradycji.

DOFINANSOWANIE DRUKARNI


Logotypy„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności Drukarni „LIPKA”
poprzez zakup czterokolorowej maszyny
do druku offsetowego.

Całkowita wartość projektu:

711.504,00 zł

Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:


256.608,00 zł

Nazwa Beneficjenta:

Drukarnia „LIPKA” s.c., Marianna Lipka, Sławomir LipkaLogotypy